Personvern

Her finner du informasjon om vår bruk av informasjonskapsler, vilkår for bruk av applikasjonen og vår personvernserklæring.

PERSONVERNREGLEMENT

(FOR BEBOERE OG BORGERE I NORGE OG EU/EØS)

1. INNLEDNING

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Toxipet AS (“ToxiPet”, "Feedo" eller "vi" eller "oss") samler inn, lagrer, bruker og deler personlige data fra våre Brukere («du») i forbindelse med Feedo-mobilappen ("Applikasjonen"). Vi oppfordrer deg til å lese den nøye.

Feedo behandler dine personlige data i samsvar med gjeldende norsk personvernlovgivning og Forordning (EU) 2016/679 (GDPR). For formålene med denne personvernerklæringen skal "personlige data", "datakontroller" og "databehandler" tolkes i samsvar med definisjonene i GDPR.

2. INFORMASJON OM KONTROLLEREN

Feedo er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

Dette betyr at vi er ansvarlige for å sikre dine personopplysninger, sikre at dine personopplysninger behandles lovlig, og beskytte dine rettigheter.

Du kan kontakte Feedo ved hjelp av følgende kontaktinformasjon:

ToxiPet AS ‍

Ivan Bjørndalsgate 13a, 0472 Oslo

E-post: kontakt@feedoapp.no


3. PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN OG HVORDAN VI BEHANDLER DEM

3.1 Innledning

Typen personopplysninger vi behandler, avhenger av hvordan du bruker Applikasjonen og hvilke data du velger å dele på Applikasjonen. Nedenfor finner du detaljert informasjon om hvilke typer personopplysninger vi samler inn, sammen med formålet og de rettslige grunnlagene for behandling av dine personopplysninger.

3.2 E-postadresse og passord

For å opprette en Feedo-konto må du registrere deg med en e-postadresse. Vi samler inn denne informasjonen for å autentisere og identifisere våre Brukere, noe som er nødvendig for gjennomføringen av kontrakten med deg i henhold til GDPR artikkel 6 (1) (b)

3.3 Krasjdata

Krasjdata inkluderer informasjon om hvor i koden krasjen skjedde, hvilken versjon av appen som krasjet, samt enkel informasjon om telefonen (modell, operativsystem, mengde ledig minne/lager). Krasjdata inneholder ingen informasjon om Brukerens bruk av appen utover selve krasjtidspunktet, eller andre apper som kjører på telefonen.

Vi samler inn krasjdata for å oppdage feil i Applikasjonen. Behandlingen av slike data er nødvendig for å forbedre og utvikle funksjonaliteten til tjenestene våre, samt for gjennomføringen av kontrakten vi har med deg i samsvar med GDPR artikkel 6 (1) (b).

4. PERSONOPPLYSNINGER DU LASTER OPP TIL DIN BRUKERPROFIL

4.1 Innledning

Du har muligheten til å laste opp personlig innhold til din brukerprofil i Applikasjonen. Dette gir deg mulighet til å forhåndsregistrere dyr og dermed raskere søke opp om noe er giftig for dyret. Ved å velge å laste opp innhold til din profil, aksepterer og samtykker du i at Feedo kan behandle dine personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen. Dermed behandler Feedo dine personopplysninger basert på ditt samtykke i henhold til GDPR artikkel 6 (1) (a).  

Bruker har rett til å tilbakekalle samtykket til enhver tid. Hvis du fjerner opplastet innhold fra din brukerprofil, vil vi slette det fra vår database.

4.2. Dine dyr

Når du registrerer et dyr i vår Applikasjon, lagrer vi denne dataen. Dette inkluderer bilde, navn, kjønn, art, rase, alder og vekt til dyret. Navn og vekt er obligatorisk når du registrerer et dyr. Det er valgfritt å registrere dyr.

5. DELING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Som en dataansvarlig behandler vi ikke eller overfører noen data utenfor EU/EØS-området, med unntak av Firebase-autentisering som prosesseres i USA.

Innenfor rammene av dataprosesseringen beskrevet i denne personvernerklæringen, kan vi bruke tredjepartsleverandør til å behandle dataene dine på våre vegne. Vi vil inngå databehandlingsavtaler med alle databehandlere for å sikre at dine personopplysninger blir ivaretatt, beskyttet og behandlet på samme vilkår som etter denne avtalen.

Vi kan overføre dine personopplysninger til følgende databehandler:

  1. Vi bruker Google Firebase for data-prosessering- og lagring. Alle data som behandles gjennom Google Firebase blir gjort i "europe-west". Dataene lagres i Belgia og Nederland.
  2. Firebase-autentiseringen prosesseres i USA.

For mer informasjon, se Firebase Data Processing and Security Terms: https://firebase.google.com/terms/data-processing-terms

6. BETALINGSINFORMASJON

Applikasjonen kan lastes ned gratis, med muligheter for å oppgradere funksjonaliteten gjennom et abonnement. Alle betalinger i applikasjonen utføres gjennom app-kjøp, der Apple og/eller Google er databehandlere og har sine respektive personvernerklæringer. Feedo lagrer ikke noen betalingsinformasjon.

7. TREDJEPARTS NETTSTEDER

Vår Applikasjon kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Disse nettstedene kan ha sine egne personvernerklæringer eller bruksvilkår, som vi sterkt anbefaler at du gjennomgår før du gir dem personlig identifiserbar informasjon. Feedo er ikke ansvarlig for innholdet, bruken, bruksvilkårene eller personvernpolitikken til slike nettsteder.

8. OPPBEVARINGSPERIODE

Vi beholder dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene det ble samlet inn for (se ovenfor), og for å overholde juridiske og regulatoriske krav. Når vi ikke lenger har grunn til å behandle dine personopplysninger, vil de bli slettet.

Hvis rettslig grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger er samtykke, kan du tilbakekalle ditt samtykke for fremtidig behandling når som helst. Sletting skal da skje uten ugrunnet opphold. Hvis du ønsker å benytte deg av denne retten, kan du endre innstillingene gjennom brukergrensesnittet i Applikasjonen eller kontakte oss via kontaktopplysningene som er oppgitt i punkt 2. Vennligst merk at visse tjenester kan miste full funksjonalitet hvis du trekker tilbake ditt samtykke.

9. DINE RETTIGHETER

I samsvar med gjeldende lover har du følgende rettigheter med hensyn til personopplysninger som er samlet inn og behandlet av oss:

  1. informasjon om hvorvidt dine personopplysninger blir behandlet av oss og hva som er formålene med behandlingen, samt innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler

  2. rett til retting uten ubegrunnet opphold dersom behandlet personopplysning om deg er uriktig eller ufullstendig,

  3. rett til sletting av dine personopplysninger,

  1. du kan også be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Vennligst merk at dette kan medføre at visse tjenester mister full funksjonalitet.

Dersom du ønsker å utøve noen av de nevnte rettighetene, vennligst se kontaktopplysningene i punkt 2.

Du kan få tilgang til og oppdatere dine personopplysninger gjennom din konto på Applikasjonen. Dersom du av en eller annen grunn ønsker å slette kontoen din, kan du gjøre dette gjennom brukergrensesnittet på Applikasjonen.

10. ENDRINGSMELDINGER

Denne personvernerklæringen kan bli revidert over tid når nye funksjoner legges til Applikasjonen. Vi kan endre denne personvernerklæringen når som helst ved å publisere en revidert versjon av den på Nettsidene våre og i Applikasjonen vår. Med mindre vi har juridiske grunner til å gjøre noe annet, vil vi gi deg minst 30 dagers forhåndsvarsel om den reviderte personvernerklæringens ikrafttredelsesdato. Vi vil varsle deg via e-post.

11. KLAGE

Hvis du har bekymringer angående hvordan vi behandler dine personopplysninger, vennligst kontakt oss gjennom kontaktopplysningene som er oppgitt i punkt 2 i denne personvernerklæringen.

I tillegg, hvis du ikke er fornøyd med måten vi har håndtert en forespørsel på, eller hvis du har en klage angående hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du sende inn en klage til ditt nasjonale tilsynsorgan for databeskyttelse.

VILKÅR FOR BRUK

1. INTRODUKSJON

Disse bruksvilkårene ("Vilkår") gjelder for mobilapplikasjonen Feedo ("Applikasjon") levert av ToxiPet AS ("Feedo" eller "vi"). Sammen med personvernerklæringen vår utgjør Vilkårene en bindende avtale ("Avtale") mellom brukeren ("Bruker" eller "du") og Feedo angående din bruk av Applikasjonen.

Ved å klikke "aksepter" godtar du å ha lest, forstått og akseptert disse Vilkårene. Hvis du ikke godtar disse Vilkårene, vennligst avstå fra å laste ned, bla gjennom, få tilgang til eller bruke vår Applikasjon.

For formålene med disse Vilkårene inkluderer "Tjenester" alle digitale tjenester tilbudt av Feedo gjennom Applikasjonen og Nettsidene, (www.feedoapp.no og www.feedoapp.com).

2. BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

All personlig informasjon som behandles i forbindelse med din bruk av Applikasjonen, reguleres av Feedos personvernerklæring.

3. BESKRIVELSE AV TJENESTEN

3.1. Funksjonalitet

Applikasjonen lar deg søke opp farligheten av ulike produkter, legemidler, matvarer og lignende og se farligheten av disse for et gitt dyr. Man kan gjøre søket basert på en dyreart eller et forhåndsdefinert kjæledyr. De veiledende svarene er basert på litteratur og forskning.

Vær oppmerksom på at Tjenesten ikke erstatter tradisjonell veterinærbehandling, men er en veiledende tjeneste som tilbyr informasjon og gir en indikasjon/veiledende svar på om det er nødvendig å oppsøke veterinær. Dette betyr at basert på informasjonen du har gitt og symptomene du har beskrevet, vil Feedo anbefale hva som er neste trinn for kjæledyrets omsorg.

Uten å ha fullført en fysisk undersøkelse, kan ikke Feedo gi en definitiv diagnose/vurdering eller et sikkert råd. Dersom du oppdager at kjæledyrets tilstand forverres, ytterligere symptomer eller lignende oppstår, eller hvis ny relevant informasjon kommer frem, anbefaler vi at du kontakter en veterinær. Feedo har ikke noe ansvar for utfallet av valgene som tas basert på svaret som gis i applikasjonen.

3.2. Registrering av dyr

For at man mer effektivt skal kunne gjøre et søk på eget kjæledyr, kan man registrere disse i applikasjonen. Da gjøres søket basert på dyrets art og vekt. Bruker vil ikke få et nøyaktig svar, men et veiledende svar basert på informasjonen som er gitt.

3.3. Kalkulator

Der det er aktuelt har de potensielle forgiftningene sin egen kalkulator. Denne kalkulatoren tar i betraktning art, dyrets vekt, og mengde spist (som du fyller ut selv), og gir deg et veiledende svar på hvor farlig den oppgitte mengden er for dette dyret.

3.4. Betalingsinformasjon

Applikasjonen kan lastes ned gratis, med muligheter for å oppgradere funksjonaliteten gjennom et abonnement. I utgaven som er gratis kan informasjon om et visst antall forgiftninger låses opp. Meded abonnement vil Bruker få full tilgang til alle forgiftningstekster, samt mulighet til å lage en profil. Dette er imidlertid noe som kan endre seg ved oppdateringer av applikasjonen.

Alle betalinger i applikasjonen utføres gjennom app-kjøp, der Apple og/eller Google er databehandlere og har sine respektive personvernerklæringer. Feedo lagrer ikke noen betalingsinformasjon.

4. OPPDATERINGER OG ENDRINGER AV TJENESTEN

Feedo forbeholder seg retten, etter eget skjønn, til å gjøre nødvendige ikke-planlagte utrullinger av endringer, oppdateringer eller forbedringer av Tjenesten til enhver tid. Feedo kan legge til eller fjerne funksjonalitet eller egenskaper og suspendere eller stoppe en Tjeneste.

5. KRAV TIL BRUKERPROFIL

Full tilgang til våre tjenester krever opprettelse av en brukerkonto, der du må registrere deg med en e-postadresse. Du forplikter deg til å gi og opprettholde korrekt, nåværende, nøyaktig og fullstendig informasjon.

Ved å laste ned, få tilgang til eller bruke applikasjonen, bekrefter du at du ikke tidligere er blitt permanent utestengt fra våre tjenester, og at du ikke har mer enn én aktiv konto.

Du er helt ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til påloggingsdetaljene og passordet for kontoen din. Du samtykker i å ikke bruke kontoen, e-postadressen eller passordet til en annen bruker til enhver tid, eller å avsløre passordet ditt til tredjeparter. Du er alene ansvarlig for all bruk av kontoen din. Hvis du oppdager uautorisert bruk av kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd, vennligst gi beskjed til oss gjennom kontaktopplysningene som er oppgitt i punkt 19 i disse Vilkårene.

6. AKSEPTABEL BRUK

Applikasjonen kan bare brukes hvis du er lovlig bosatt i et land der applikasjonen tilbys.

Du samtykker til:

1. å ikke bruke applikasjonen til noen kommersielle formål uten vår forhåndsgodkjennelse,

2. å ikke bruke applikasjonen på en måte som bryter lover og regler, eller som på annen måte er ulovlig eller forbudt,

3. å ikke bruke applikasjonen på noen måte eller til noen formål som er ulovlige eller forbudt i henhold til disse Vilkårene. Dette inkluderer forsøk på å få uautorisert tilgang til Feedos tjenester, andre kontoer, datamaskinsystemer eller nettverk knyttet til en server, samt informasjon om selskapet vårt og kundebasen som ikke er ment å være tilgjengelig,

4. å ikke bruke applikasjonen på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller svekke en hvilken som helst server, eller nettverkene knyttet til noen server.

7. UTESTENGELSER FRA TJENESTENE OG KRAV OM ERSTATNING

Du samtykker til og aksepterer at Feedo har rett til midlertidig eller permanent å koble fra eller deaktivere kontoen din på applikasjonen, dersom vi har grunn til å tro at du ikke har overholdt disse Vilkårene. Du vil bli varslet i tilfelle utestengelse fra våre tjenester.

Brudd på forpliktelsene i henhold til disse Vilkårene kan føre til krav om erstatning.

8. OPPSIGELSE

Din konto vil være aktiv til den blir avsluttet av en av partene. Brukere kan når som helst slette kontoen gjennom brukergrensesnittet på applikasjonen.

Vi forbeholder oss retten til å slette kontoen din i tilfelle permanent utestengelse i henhold til punkt 7 i disse Vilkårene.

9. EIERSKAP

Feedo er den eksklusive eieren av alle immaterielle rettigheter til innholdet i applikasjonen, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, bilder, illustrasjoner, design, ikoner, fotografier, videoklipp og skriftlig og annet materiale, samt logo, varemerker, opphavsrettigheter og domenenavn. Link Utvikling AS har eksklusiv rettighet til den teknologiske løsningen, inkludert, men ikke begrenset til kode, design og konsept. Ingen slike rettigheter tildeles eller overføres til deg under disse Vilkårene.

Brukere har tillatelse til å samhandle med innholdet i våre tjenester, men har ingen eierrettigheter. Rettigheten til å bruke våre tjenester er ikke eksklusiv og kan trekkes tilbake, i samsvar med vilkårene i punkt 7. Videre har du ikke lov til å endre, kopiere, overføre, laste ned eller distribuere, helt eller delvis, våre tjenester til andre under noen omstendigheter.

Brukere har ikke tillatelse til å overføre rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse Vilkårene til tredjeparter uten vårt forhåndssamtykke. Vi forbeholder oss retten til å overføre alle eller deler av våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse Vilkårene til andre tredjeparter.


Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til Brukere eller andre i disse Vilkårene.

10. ANSVAR OG BEGRENSNINGER

Feedo tilbyr Tjenesten og Applikasjonen "som de er" og "som tilgjengelig". Feedo gir ingen garantier, verken uttrykte eller underforståtte, av noe slag. Det gis ingen garanti, verken uttrykkelig eller underforstått, eller noen annen forsikring med hensyn til nøyaktigheten, påliteligheten eller fullstendigheten av automatiserte svar du måtte få gjennom Tjenesten. Feedo har ikke noe ansvar for slike svar, og alt ansvar er herved uttrykkelig utelukket i den grad loven tillater det.

Vi garanterer ikke at Tjenestene vil være uavbrutte eller feilfrie, at feilene vil bli rettet, eller at Tjenestene er fri for skadelig programvare eller andre skadelige komponenter.

Dersom det oppdages feil ved Tjenesten/Applikasjonen, skal Brukeren kontakte Feedo uten ugrunnet opphold. Feedo vil, så langt det lar seg gjøre, forsøke å rette feil innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget.

All informasjon og materiale som er tilgjengelig gjennom Applikasjonen er kun ment for generelle informasjonsformål og utgjør ikke råd eller anbefalinger, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Det tas forbehold om at informasjonen kan være ikke-uttømmende eller utdatert, og også gjenstand for typografiske feil eller tekniske unøyaktigheter, for eksempel feil ved kalkulator. Brukeren må selv vurdere hensiktsmessigheten av å bruke informasjonen i Applikasjonen.

Så langt ansvar kan fraskrives etter norsk lov, er Feedo ikke ansvarlig for kostnader, tap eller skade du eller tredjepart lider som følger av din eller andres bruk eller manglende tilgang til Tjenester, herunder, men ikke begrenset til personskade, tap av fortjeneste og annet indirekte tap, tap av data eller skader forårsaket av nedlastning. Denne begrensningen vil også gjelde for eventuelle tap du lider som følge av at noen andre bruker kontoinformasjonen din, eller tap som oppstår på grunn av endringer, suspensjon eller avvikling av Tjenesten eller deler av den.

Feedos maksimale ansvar er begrenset til beløpet Bruker har betalt for våre tjenester i løpet av de siste tre månedene før den aktuelle hendelsen.

   

11. SKADESLØSHOLDELSE

Brukere skal forsvare og holde Feedo skadesløs mot eventuelle kostnader, tap, skader eller annet ansvar som oppstår som følge av krav eller påstander fra tredjeparter om at noe brukerinnhold eller bruk av Tjenestene i strid med disse Vilkårene: (a) krenker intellektuelle eiendomsrettigheter til en tredjepart, eller urettmessig tilegner seg en forretningshemmelighet (i den grad en slik urettmessig tilegnelse ikke skyldes Feedos handlinger); eller (b) bryter gjeldende lov.

Brukeren er forpliktet til å varsle Feedo hvis Brukeren mottar et krav eller påstand som er underlagt Feedos forpliktelser.

12. ENDRING AV VILKÅR

Vi forbeholder oss retten til å revidere og endre disse Vilkårene når som helst. Vi vil varsle deg minst 30 dager før eventuelle endringer trer i kraft. Ved endringer vil du bli bedt om å godkjenne Vilkårene på nytt for fortsatt bruk av Tjenestene.

13. UGYLDIGHET

Dersom noen bestemmelse i denne Avtalen er eller blir ulovlig, ugyldig eller umulig å håndheve i noen jurisdiksjon, påvirker ikke det (a) lovligheten, gyldigheten eller håndhevbarheten av noen annen bestemmelse i denne Avtalen i den jurisdiksjonen; eller (b) lovligheten, gyldigheten eller håndhevbarheten i andre jurisdiksjoner av denne bestemmelsen eller noen annen bestemmelse i denne Avtalen.

14. HELE AVTALEN

Disse Vilkårene, sammen med vår personvernerklæring, utgjør hele avtalen mellom deg og Feedo angående din bruk av Applikasjonen og ved motstrid med andre skriftlige og muntlige avtaler, gjelder vilkårene i denne avtalen.

15. LOVVALG OG TVISTELØSNING

Disse Vilkårene og din bruk av applikasjonen er underlagt norsk lov. Enhver tvist som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres av norske domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

16. KONTAKTOPPLYSNINGER

Kontaktinformasjon ved spørsmål, kommentarer, klager eller tilbakemeldinger angående Applikasjonen, Tjenesten eller disse Vilkårene:

ToxiPet AS

Ivan Bjørndalsgate 13a, 0472 Oslo

E-post: kontakt@feedoapp.no

Bruk av informasjonskapsler (Cookies)

av ToxiPet AS

Oppdatert Mai 2023


Hva er en informasjonskapsel?

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin, nettbrett eller mobil. Denne filen inneholder spesifikk informasjon som knytter seg til din bruk av nettstedet. For mer informasjon om informasjonskapsler og dine rettigheter, henviser vi til www.datatilsynet.no


Hvilke informasjonskapsler bruker vi?

Vi bruker ingen informasjonskapsler.


Hvilken data samler vi? 

Eneste dataen vi mottar om deg er den du selv sender inn ved å melde deg på nyhetsbrev eller kontaktskjema. Dersom du ønsker at vi sletter  data om deg kan du kontakte oss og be om å få denne slettet.


Hvordan kontrollere dine informasjonskapsler?

For å aktivere eller deaktivere informasjonskapsler, eller eventuelt slette disse, må dette gjøres gjennom nettleseren. Instruksjoner finner du her:

Google Chrome
Microsoft Edge
Internet Explorer
Safari (Desktop)
Safari (Mobile)
Brave
Firefox
Opera
Samsung

Dette er en ikke-uttømmende liste. For mer informasjon, vennligst henvend deg til din nettlesers informasjonsside. Dersom du bruker flere nettlesere, så må du huske å slette cookies i alle nettleserne. Dersom du ønsker å trekke ditt samtykke, vennligst se vår personvernsklæring.


Kontakt

Dersom du har spørsmål eller kommentarer angående vår bruk av cookies, ta gjerne med kontakt med oss.
Mail: kontakt@feedoapp.com